فرم شکایت و رضایت

بعد از دریافت سفارش خود ممکن است مواردی پیش بیاید که موجب عدم رضایت شما شود از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-مشاهده شید رنگی،وجود رگه یا لکه های رنگی ،تیره تر یا روشن تر بودن بار ارسالی،وجود کاشی های تیره و روشن در یک کارتن،ایجاد پشت نمایی بعد از نصب ،اشتباه در ارسال کاشی مات به جای براق یا بالعکس.
-کیفیت پایین سرامیکها نسبت به آنچه انتخاب کرده بودید از جمله برش‌های نامنظم ‌غیر کالیبره،تاب سرامیک ،مقعر یا محدب بودن سرامیک ها ،پریدگی در لبه ها،وجود تخلخل در سطح سرامیکها،لکه های رنگی،ترک در سطح سرامیک،وجود درجه بندیهای مختلف در کارتن .
-بسته بندی نامناسب و ارسال سفارش در کارتنهای فرسوده و‌غیر استاندارد،فیکس نشدن کارتنها با تسمه یا شیرینگ،استفاده ازپالتهای فرسوده وشکسته،چیدمان نادرست کارتنها بر روی پالت،ارسال سفارش در کارتنهای آفتاب خورده یا خیس شده.
-نارضایتی از شیوه حمل وبه موقع رسیدن سفارش،برخورد نادرست راننده هنگام تخلیه،نارضایتی از به هم ریختگی پالتها که به دلیل اشتباهات راننده ایجاد شده،درخواست کرایه خارج از عرف تعیین شده،رسیدن بار در خارج از ساعت از قبل تعیین شده،وجود شکستگی داخل کارتنها هنگام تخلیه.
-عدم تطابق بار ارسال شده و بار سفارش داده شده،عدم تطابق سایز کاشی درخواست شده با کاشی ارسال شده ،عدم تطابق اسم یا کد بار ارسال شده،عدم تطابق رنگ کاشی انتخابی با کاشی ارسالی،عدم تطابق تعداد سفارش داده شده با تعداد ارسالی،از قلم افتادن یک یا چند مورد از کالاهای انتخابی شما.
-مغایرت مبلغ فاکتور با مبلغ ذکر شده در سایت،قیمت بالاتر سایت نسبت به نمایندگیها،عدم اعمال کد تخفیف.
-نارضایتی از نحوه رفتار فروشنده،نارضایتی از رفتار تحویل دهنده یا راننده،نارضایتی از رفتار و برخوردنماینده معرفی شده.

علاوه براین موضوعاتی که میتوانند مورد رضایت شما گردد به شرح زیر است
رضایت از نحوه ارسال
رضایت از مبلغ فاکتور
رضایت از نحوه برخورد
رضایت از کیفیت محصول
رضایت از کرایه مناسب
رضایت از تحویل به موقع کالا
رضایت از بسته بندی کالا
رضایت از رفتار راننده
رضایت از تطابق کالای ارسالی با کالای انتخابی
رضایت از رفتار نماینده
رضایت از خدمات پس از فروش
رضایت از پشتیبانی فروش

گزارش تخلفات ورضایت