پرسش و پاسخ
ما در آپارات

تعیین مقاومت در برابر ضربه با اندازه گیری ضریب ارتجاعی(قسمت دوم)

تعیین مقاومت در برابر ضربه با اندازه گیری ضریب ارتجاعی(قسمت دوم)

چسب رزین اپوکسی

چسب نباید دارای ترکیبی باشد که خاصیت انعطاف پذیری را زیاد کند. چسب مناسب متشکل از دو قسمت رزین اپوکسی بوده که محصول واکنش اپی کلرو هیدرین و دی فنول ایزوپروپان است و یک قسمت عامل سخت کننده که آمین فعال شده است، می باشد. پر کنندۀ سیلیکاتی خالص با متوسط اندازه ذرات ۵/۵  ۵ میکرومتر که با روش شمارندۀ کالتر ١ یا روشهای مشابه دیگر اندازه گیری می شود، بطور دقیق با دیگر تشکیل دهنده های موجود به نسبتی که مناسب است، مخلوط می شود به طوری که مخلوط حاصله جاری نشود.

نصب نمونه ها

چسب رزین اپوکسی در یک لایه با ضخامت حدوداً ۲ میلی متر روی سطح بالایی از بلوک بتونی قرارگرفته و بطور یکنواخت پخش شود . سه عدد فاصله انداز فولادی یا پلاستیکی با قطر ۵/۱ ١ میلی متر در مرکز سه لبه قرار می گیرد به این ترتیب هر قطعه طوری قرارداده میشود که امکان جدا کردن بعدی آن را فراهم کند. نمونه آزمون را طوری تحت فشار قرار دهید که رویه مناسب به بالا و رویه دیگر داخل چسب باشد. چسب های اضافی در گوشه ها قبل از آنکه فاصله اندازها را جدا کنید، بتراشید.

نمونه را ، قبل از انجام آزمون در دمای ۲±۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵±۵۰ درصد به مدت سه روز قرار دهید.

اگر اندازۀ اضلاع کاشی هایی که با ید آزمون شوند کوچکتر از ۷۵*۷۵*٧۵ میلی متر باشند اول مرکز کاشی را بر مرکز سطح بلوک منطبق کنید و با استفاده از تکه های کاشی های بریده، محدوده معادل ۷۵*۷۵ میلی متر را کامل کنید.

روش کار

دستگاه رها کننده گلوله را بوسیلۀ پیچ های تراز کننده تنظیم کنید بطوری که میلۀ فولادی در حالت عمود قرار گیرد. نمونه را طوری زیر آهنربای الکتریکی قرار دهید که گلوله فولادی که از آهنربای الکتریکی رها می شود به مرکز نمونه ثابت شده برخورد کند. نمونه در محل مورد نظر طوری قرار می گیرد که رویه مناسب به سمت بالا بوده و در حالت افقی قرار گیرد.گلوله فولادی را از بلندی یک متری بر روی سطح نمونه مورد آزمون رها کنید و اجازه دهید تا گلوله برگشت کند. میزان برگشت گلوله را با دقت ۱± میلی متر بوسیلۀ آشکار ساز مناسب اندازه گیری کنید و ضریب ارتجاع (e) را محاسبه کنید.

همچنین می توانید به گلوله اجازه دهید تا برای بار دوم برگشت کند. زمان های بین برگشت ها را تا نزدیک به یک هزارم ثانیه یادداشت کنید و میزان بلندی بازگشت و سپس ضریب ارتجاع را محاسبه کنید.

هر روشی که میزان بلندی بازگشت یا فاصلۀ زمانی بین دو ضربه را تعیین کند می تواند مناسب باشد.

سطح کاشی را از لحاظ علائم فرورفتگی و ترک بررسی نمایید. همۀ ترک های مویی که نمی توان آنها را از فاصلۀ یک متری با چشم غیر مسلح دید و یا افراد عینکی با عینک نمی توانند مشاهده کنند توصیه می شود صرف نظر شود . لب پریدگی ها مورد توجه قرار گیرند، اما مجاز است هنگام درجه بندی صرف نظر شود.

برای سایر نمونه ها تمام مراحل آزمون تکرار شود.

محاسبات

ضریب ارتجاع ناشی از برخورد گلوله با یک سطح ثابت افقی طبق رابطه زیر محاسبه می شود.

که در آن:

v : سرعت برگشت

u : سرعت رها شدن

در جایی که:

که در آن:

m : جرم گلوله بر حسب گرم

h۲ : بلندی برگشت بر حسب سانتی متر

g : شتاب جاذبه زمین و

که در آن:

h۱ : بلندی رهاشدن بر حسب سانتی متر بوده

و در نتیجه

اگر بلندی برگشت با منظور کردن برگشت دوباره گلوله و تعیین زم ان بین دو برگشت تعیین شود معادله حرکت عبارت است از

که در آن:

u۰ : سرعت در ماکزیمم بلندی برگشت

t : همان T/2 است. وقتی که T زمان بین دو برگشت برحسب ثانیه باشد .

از این رو:

ادامه در قسمت بعد…


[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”اول” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af-2/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”دوم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af-3/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”سوم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]


#کاشی #سرامیک #سرام_پخش

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag” link_target=”_blank” icon_placement=”Left” button_text=”گردآوری شده توسط: پایگاه اطلاع رسانی کاشی و سرامیک سرام پخش” font_family=”Shabnam” button_size=”XS” button_color=”Light” button_style=”Border” button_hover=”HoverB-Dark” rounded_corners=”3″]

[flm_button link_address=”https://instagram.com/cerampakhsh” link_target=”_blank” icon_placement=”Left” button_text=”اینستاگرام ما را دنبال کنید” font_family=”Shabnam” font_size=”15px” button_size=”XS” button_color=”White” text_color=”Purple” button_hover=”HoverF-Purple” rounded_corners=”3″ custom_border_color=”9f5de2″ animate_icon=”Grow” icon=”fa-instagram”]

نظرات ۰

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments