پرسش و پاسخ
ما در آپارات

جایگاه صنعت کاشی و سرامیک در ایتالیا قسمت دوم

جایگاه صنعت کاشی و سرامیک در ایتالیا

جایگاه صنعت کاشی و سرامیک در ایتالیا قسمت دوم

نوشته دیوید استاک

نوگرایی و جهانی شدن(بخش اول)

 تولید کنندگان ماشین آلات در داخل کشور که از خارج کشور تقاضا داشته باشند مورد انتقاد اقلیتی کوته بین و جنجال برانگیز قرار می گیرند. این اقلیت، شــرکت ها را به تضعیف مزیت رقابت در داخل کشور محکوم می کنند و عقیده دارنــد که تولید کنندگان باید از مزیت مذکور که برای به دســت آوردن آن تلاش کردند، به هر شکل حتی به قیمت از دست دادن بخش سودآور صادرات محافظت کنند.

نظرات مخالف در دهه ۱۹۹۰ زمانی شــدت گرفت که مهمترین گیرنده ماشــین آلات و اقلام ســاخت ایتالیا یعنی همان تولید کنندگان کاشی اسپانیا، تولید خود را به ســه برابر یعنی ۶۰۰ میلیون متر (ماسه) مربع رساندند و از شیوه های قدیمی و منسوخ که عملاً کاشی دیواری دو پخت (مرحله اول آماده سازی کاشی و مرحله دوم اضافه کردن لعاب) والنسیا را به تاریخ پیوند داد، ســبقت گرفتند. در سال ۱۹۸۹ شرکت های ایتالیایی دو برابر شرکت های اسپانیایی کاشی تولید کردند اما در طول تنها یک دهه بی مقدمه جای خود را به رقبای جسوری دادند که رویای تولیدی انبوه با امکان دستیابی گسترده به تجهیزات جالب توجه و گران قیمت ایتالیایی را در سر داشتند.

چنین عقایــدی زمانی دوباره ظهور پیدا کــرد که تولید کنندگان آینده نگر کشورهای ترکیه، برزیل و چین از ایتالیا ماشین آلات خریداری کردند و موهبت حاصل از شیوه های تولید امروزی و کیفیت بهبود یافته تولیدات نصیبشان شد. علیرغم این مسائل، گسترش تخصص مهندسی در سراسر عصر صنعتی یعنی دهه ۱۸۲۰ زمانی که ماشین آلات بریتانیایی برای اولین بار به والنســیا صادر شد تا معادن غنی زغال سنگ منطقه را اســتخراج کنند، به صورت مداوم وجود داشته است. این گرایش اجتناب ناپذیر در دهه های گذشــته سرعت بیشتری یافته و در این میان تولید کنندگان ایتالیایی فن آوری ماشین آلات تولید کاشی سرامیک به واسطه پذیرش مسأله محدودیت تقاضای داخلی و توجه به مهارت تولیدکنندگان خارجی به عنوان فرصتی بی نظیر برای نشــان دادن قابلیت هایشــان، توانسته اند نقشی مهم در عرصه جهانی ایفا کنند.

اشــتیاق پذیری و هموارسازی مسیر پیشرفت رقبای کشورهای دیگر، پاســخ تعجب برانگیزی به حرکت تدریجی میان قاره ای اســت که از اواخر دهه نود در بخش تولید رخ داده اســت. در مقابل شــرکت های مشغول به کار در اقتصاد های در حال توسعه با هزینه های پایین، اقدامات معتبر شرکت های ایتالیایی قرار دارد که امکانات تولید و انبار کالاهای خود را در بازارهایی مثل آلمان، فرانســه و ایالات متحده که مشــتری و مصرف کننده بالقوه محصولات کاشی ایتالیا هستند، دایر می کند.

بــرای نیروی کار محلی که هزاران نفر از کارکنان ماهر خود را از کار بی کار می کند، موضوع بین المللی شدن تا حدی بحث برانگیز است. خط مشی آنها زخم هایی دردناک بر پیکر نیروی کار وارد کرده اما باعث کاهــش هزینه های تولید و حمل و نقل گردیده و به شــرکت هایی که قصد فروش به دیگر کشورها را دارند، قوت بخشیده تا به تمایلات بازارهای خارجی با سهولت بیشتری پاسخ دهند. امروزه شاهد آخرین مرحله بین المللی شدن این صنعت ایتالیایی یعنی انتقال امتیاز تولید کاشی ایتالیایی به صاحبان غیر ایتالیایی هستیم. برای نمونه گروه کِیل ترکیه در سال ۲۰۱۱ امتیاز تولید کاشی Fincuoghi را کسب کرد.

این شــرکت ایتالیایی در سال ۱۹۶۸ در ساسولو تأسیس شده بود و به خاطر محصولاتی مثـل  Edilgres، campani و Edil cuoghilines مورد تحسین بود. تقریباً هجده ماه بعد صنایع موهاک از جورجیای آمریکا گــروه صنعتی مارازی را به قیمت ۱/۱۷ میلیارد (یورو/دلار) خریداری کرد. با واگذاری عملی و منطقی چنین شــرکتی عظیم، دیگر شرکت ها خود را قریب به یقین دســت خریداران خارجــی تصور می کنند. اگر چنین تحولاتی شامل تنها تعداد محدودی از شرکت ها گردد و تولید کنندگان ایتالیایی برای جبران آن اقدام به فعالیت در کشورهای دیگر کنند، احتمالا زیان وارد شده اندک خواهد بود. در هر صورت، افرادی وجود دارند که چنین رویدادهایی را به عنوان اثبات انکار ناپذیر بر ناکامی عمیق و تنزل قطعی تفسیر می کنند. در مقابل، افراد دیگری که بر اهمیت شراکت خارجی و در نتیجه مواجهه با رویکردها و تمایلات ارزشمند موجود در جاهای دیگر تأکیــد دارند، به چنین دیدگاه های بدبینانه اعتنا ندارند. آنها در حقیقت به دنبال هماهنگ کردن کشــور خود و شرکت های موجود در آن با زنجیره های تجارت جهانی هستند و چنین تحول فیزیولوژیکی را لازم و غیــر قابل اجتناب می دانند. با این حال، هر دو جناح اتفاق نظر داند که منطقه ساسولو باید به عنوان کانون توزیع و نوآوری به حیاتش ادامه دهد و جا نمایه خود یعنی فرهنگ و ســرمایه اش را حفظ کند.

گرایش های خلاقانه صنعت کاشــی ساســولو تا قرن حاضر پا بر جا مانده و گواه آن، تنوع خارق العاده در شکل و کاربرد کاشی های سرامیکی تولید شده در آن است. فن آوری ایتالیایی امکان تولید کاشی های بسیار نازک و سبک را فراهم کرده که اغلب به وســیله تجهیزات طراحی و ســاخته شده در کارگاه های ایتالیا، با اضافه شدن تزئینات دیجیتالی جلوه پیدا می کنند. فن آوری های چاپ روتوکالر و دیجیتالی باعث شد که تولید کنندگان از طریق چسباندن، اسکن کردن و پاشیدن الگوهای رنگارنگ و درخشان بر روی کاشی سرامیکی به آنها جانی تازه بخشند. چنین الگوهایی با هنر قدیمیِ بی رحم و کسل کننده که طی ده تا پانزده سال اخیر بر فضای نمایشگاه ها و فروشگاه ها سایه انداخته، در تضاد است.

علاوه بر نقش و نگارهای گلدار و شطرنجی و طرحهای هنر عامه، دیگر محصولات کاشی نیز موجود است که ظاهری طبیعی مانند الوار، بتون و ســنگ های طبیعی دارند. کاشی هایی که ظاهر چوبی (الواری) دارند در ابتدا محصولی تک بعدی و پیش پا افتاده بود اما به مرور به ابتکاری جذاب و به یاد ماندنی یعنی همان کفپوش تبدیل شد. طبیعی و گرم به نظر رسیدن کاشی با ظاهر چوبی با ماندگاری و مقاومت مکانیکی کاشی های ســرامیکی در هم آمیخت. لازم به ذکر است که مزیت زیست محیطی کاشــی های چوب نما یعنی حفظ (عدم قطع و کاشت دوباره) درختان با ویژگی های مثبت حافظ طبیعت کاشی های سنگ نما برابری می کند. بدین ترتیب که با تولید کاشی چوب نما، فضاهای سبز حفظ می گردد و با تولید کاشی های سنگ نما، نیازی به استخراج سنگ از معادن نیست زیرا می توان از محصوالت موجود به کار رفته و بازیافت شده در فرآیند تولید استفاده کرد.


[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82%d8%b3/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”اول” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82-2/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”دوم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82-3/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”سوم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82-4/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”چهارم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]


منبع: مجله الماس

گردآوری شده توسط مجله اینترنتی سرام پخش

[flm_button link_address=”https://instagram.com/cerampakhsh” link_target=”_blank” icon_placement=”Left” button_text=”اینستاگرام ما را دنبال کنید” font_family=”Shabnam” font_size=”15px” button_size=”XS” button_color=”White” text_color=”Purple” button_hover=”HoverF-Purple” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ custom_border_color=”9f5de2″ animate_icon=”Grow” icon=”fa-instagram”]

نظرات ۰

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments