پرسش و پاسخ
ما در آپارات

جایگاه صنعت کاشی و سرامیک در ایتالیا قسمت سوم

جایگاه صنعت کاشی و سرامیک در ایتالیا

جایگاه صنعت کاشی و سرامیک در ایتالیا قسمت سوم

نوشته دیوید استاک

نوگرایی و جهانی شدن (بخش دوم)

ابعاد کاشی سرامیکی دستخوش تغییر و نوساناتی شده برای نمونه شرکت معروف تولیدی CottoD’Esteواقع در ساسولو، طیف ضخامت را وجب و اندازه گیری می کرد. در نمایشگاه ۲۰۱۴ cersaie صفحاتی به ضخامت ۳ میلیمتر و ابعاد ۱۰۰×۳۰۰ سانتیمتر و نیز مجموعه های سرامیک کف به ضخامت ۲۰ میلیمتر برای فضاهای باز مملو از سنگ های طبیعی، در معرض دید عموم قرار گرفت. در منطقه امیلیارومانا شهرهایی که بیشتر از همه به آنها رفت و آمد صورت می گرفت به عنوان مرکز نمایشگاهی تثبیت شدند. برای نمونه نمایشگاه Cersaie بولونیا و Tecnargilla ریمینی به صورت ســالانه یا دو سالانه بازدید کنندگانی را برای دیدن جدیدترین شــکل ها و طرح های کاشی سرامیک و ماشــین آلات و محصولات جانبی تولید کاشی از سراسر جهان به سمت خود جذب می کند. بخش ماشین آلات تولید کاشــی همچنان مورد حمایت بازار مصرف اســت و افزایش سالانه ای نزدیک به سطح پیش از بحران سال ۲۰۰۸ دارد زمانی که فروش به ۱/۸ میلیارد یورو رســیده بود. فروش خارجی در سال ۲۰۱۳ که درآمد تا ۱/۷ میلیارد یورو بالا رفته بود، هشتاد درصد کل فروش را به خود اختصاص داد. اعداد مربوط به دوازده ماه گذشــته به زودی منتشر خواهد شد و در این رابطه رشدی دو رقمی را پیش بینی می کنیم. در پی انتشار آمار نوید بخش رشد ۱۷ درصدی بخش ماشین آلات ایتالیایی بین ماه های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۶، سطح توقع این بخش افزایش یافته است.

متخصصان صنعت کاشی ایتالیا از قبیل رومانوپرودی و نیز ویتوری بورِلی چندین جنبه از موضوع کاشی سرامیک و ماشین آلات تولید آن را مطرح کرده اند که لازم است در آینده ای نه چندان دور آنها را مورد توجه و تقویت قرارداد. هزینه های سرسام آور و تأسف بار انرژی که مصرف کنندگان خارجی را ملزم می سازد از روشن کردن لامپ های اضافی و گرم کردن همه اتاقها در ماه های سرد زمستان خودداری کنند، به همین اندازه در صنایع بسیار وابســته به انرژی مثل بخش کاشی سرامیک مورد توجه قرار داد. در این حوزه سرنوشت ساز پیشرفت زیادی حاصل نشده اما گرایش به بازار ِ انرژی متنوع تر و آزادتر به آنانی که از حاشیه سود زیر استانداردشان ناراحت هســتند، امید می دهد. انتخاب نوآوری های انرژی–بهره وری و ارتقا سطح مطالعات و تحقیقات جانبی در این حوزه از ملزوماتی ست که شرکت های کوچک و متوسط که خود عملا تشکیل دهنده بزرگترین بخش هر صنعت هستند، باید در اولویت کارهای خود قرار دهند.

هزینــه های مالیات و حمل و نقل همچنان موانعی بر ســر راه تولید کنندگان ایتالیایی هستند. اقدامات غلط اقتصادی که مایه رکود بازرگانی داخلی و کاهش رقابت جویی شــرکت های داخلــی در بازارهای خارجی شده به تولیدکنندگان ایتالیایی آسیب رسانده است. از جمله تصمیم وضع مالیات اضافه بر انرژی های خویش تولید و خویش مصرف که از روشــهای تولید برق و گرما از تنها یک منبع گرفته شده، تولیدکنندگان را از داشتن و توسعه چنین سیستم های انرژی که با هدف کاهش هزینه ها و عوارض جانبی نصب می شوند، منصرف می کند.

دست اندرکاران شرکت Confindustria Cermicaبر این باورند که تحمیل چنین مالیاتی، تنبیه کسانیست که سعی در بهبود بهره وری و کارآیی خود دارند و عملا با کاهش هزینه های انرژی به صرفه جویی در کشور کمک می کنند. مالیات غیرمنصفانه نه عوارض شهرداری و نوسازی نیز که شــامل ســاختمان های صنعتی و کارخانه بنا شده می گردد برای رقابت شرکت های ماشــین آلات و کاشی سرامیک دست و پاگیر است.

کسب و کار مبتنی بر مالکیت مکانی از سوی افراد معتبری مثل جورجیو اسکوئینزی مورد تمسخر و تحقیر قرار گرفته است. بنا بر مشاهدات زیرکانه آنها، عوامل بنیادی تولید (یعنی کالای سرمایه و نیروی انسانی) محدود به مکانی خاص نمی شود و می توان در هر زمان این عوامل را به محیطی آرامتر منتقل کرد.

 امضاء های اداری به تأخیر افتادۀ اوراق مربوط به ساخت و ساماندهی ۱۷ کیلومتر شاهراه حیاتی باعث دلگرمی تولیدکنندگان ساسولویی شد. این جاده قطب تولید و سازماندهی صنعت کاشی سرامیک یعنی منطقه Campogalliano  را بــه del sol Autostrada وصل می کند. در حال حاضر طولانی ترین راه اصلی کشــور جاده میلان به ناپل است که از دهــه ۱۹۶۰ تنها بار ترافیک پر شــتاب امیلیارومانا را هدایت می کند و بنابراین پایگاه های تولیدی اســتانی مثل ساســولو و اسکادیانو که در مجاورت امیلیارومانو هستند را پوشش نمی دهد. تعهد ساخت جاده ۱۷ کیلومتری مرهون تالشهای صاحبان شرکت Cofindustria ceramic است که برای تحقق این پروژه عمرانی که مدتها انتظارش می رفت، بسیار اعمال نفوذ کردند.

چهره های سرشناس صنعت کاشی همگی متقاعد شده اند که آموزش و تخصصی شــدن منابع انسانی در دبیرستان ها و دانشگاه های فنی باید تقویت شود. دانشگاه های ایتالیا برای بهبود مهارت تدریس و تحقیق خود در چنین رشــته هایی تلاش فراوان انجام داده اند و ضروری است که فارغ التحصیلان رشــته های فن آوری و طراحی دانشگاه های ایتالیا از هم رشته های خود در سراسر جهان برتر باشند.


[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82%d8%b3/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”اول” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82-2/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”دوم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82-3/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”سوم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82-4/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”چهارم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]


منبع: مجله الماس

گردآوری شده توسط مجله اینترنتی سرام پخش

[flm_button link_address=”https://instagram.com/cerampakhsh” link_target=”_blank” icon_placement=”Left” button_text=”اینستاگرام ما را دنبال کنید” font_family=”Shabnam” font_size=”15px” button_size=”XS” button_color=”White” text_color=”Purple” button_hover=”HoverF-Purple” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ custom_border_color=”9f5de2″ animate_icon=”Grow” icon=”fa-instagram”]

نظرات ۰

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments