پرسش و پاسخ
ما در آپارات

♦♦♦ معرفی شرکت کاشی و سرامیک ایران زمین ♦♦♦

امروزه دنیای کسب و کار بر پایه ی “مشتری مداری” و “رضایت مشتریان” استوار گشته، به گونه ای که گسترش خدمات و حتی ارائه ی آن بدون درنظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل، بلکه غیرممکن است. برای مشتری “کیفیت خدمات”، “قیمت” و “تنوع” محصولات ارائه شده مهم است.

بازرگانی ایران زمین

نیز با سرلوحه قراردادن این موضوع در دیماه سال ۸۹ با تکیه بر مدیرانی با سابقه ی ۱۱ساله در زمینه ی فروش و عرضه ی کاشی و سرامیک و پرسنلی جوان و پرانرژی پا به عرصه نهاد. مدیران ایران زمین برآنند که این کیفیت را برای مشتریان خود تضمین کنند. همچنین بازرگانی ایران زمین با اخذ ۲۴ نمایندگی از کارخانجات معتبر تولید کاشی و سرامیک ایران درصدد است توقعات مشتری خود را در هر سطحی برآورده سازد. ما به این نکته ایمان داریم که حیات اقتصادی ما به رضایت مشتریان ما وابسته است و بدون حضور مشتری ما هم نخواهیم بود. بازرگانی ایران زمین با اخذ ۲۶ نمایندگی از کارخانجات معتبر تولید کاشی و سرامیک ایران درصدد است توقعات مشتری خود را در هر سطحی برآورده سازد.

نمایندگان
نمایندگان
مشخصات-فنی
مشخصات فنی
بسته بندی
استانداردها
۰