لیست تولیدکنندگان

شرکت MBOTile

شرکت کاشی MBOTile

♦♦♦ معرفی شرکت MBO Tile ♦♦♦ شرکت MBO Tile شرکت MBOTILE با ۱۰ سال سابقه‌ی مستمر در زمینه تولیدات انواع ...
مشاهده کامل
کارخانه کاشی احسان میبد

کارخانه کاشی احسان میبد

♦♦♦ معرفی کارخانه کاشی احسان میبد ♦♦♦ گروه کارخانجات کاشی و سرامیک احسان آریا میبد تاریخچه در سال ۱۳۶۵ با ...
مشاهده کامل

کارخانه کاشی مسعود

♦♦♦ معرفی کارخانه کاشی مسعود ♦♦♦ کاشی مسعودشرکت کاشی مسعود ایران در سال ۱۳۶۲ تاسیس و پس از تکمیل ساختمان ...
مشاهده کامل
کارخانه کاشی و سرامیک روکاسرام

کارخانه روکاسرام

♦♦♦ معرفی کارخانه روکاسرام ♦♦♦ کارخانه روکاسرامکارخانه روکاسرام ، در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ با حضور وزیر محترم صنعت، معدن ...
مشاهده کامل
شرکت MBOTile

شرکت MBOTile

♦♦♦ معرفی شرکت MBO Tile ♦♦♦ شرکت MBO Tileشرکت MBOTILE با ۱۰ سال سابقه‌ی مستمر در زمینه تولیدات انواع کاشی‌های ...
مشاهده کامل
کارخانه کاشی خیام

کارخانه کاشی خیام میبد

♦♦♦ معرفی مجتمع کاشی خیام ♦♦♦ کاشی خیام میبدکارخانه خیام میبد واقع در شهرک صنعتی جهان آباد شهر میبد یزد ...
مشاهده کامل
۰