لیست تولیدکنندگان / صنایع سنگ طبیعی

شرکت قدسی

♦♦♦ معرفی مجتمع سنگ قدسی ♦♦♦ سنگبری قدسیبا بیش از نیم قرن تجربه در عرصه تولید سنگ های خام و ...
مشاهده کامل

شرکت کریستال

♦♦♦ معرفی کارخانه سنگبری کریستال ♦♦♦ صنایع سنگبری کریستالبا بیش از ٣٠ سال سابقه با مدیریت  برش و تولید انواع ...
مشاهده کامل

شرکت تیزسنگان

♦♦♦ معرفی شرکت صنعتی و معدنی تیزسنگان ♦♦♦ شرکت صنعتی معدنی تیزسنگاندر سال ۱۳۷۵ بصورت مسئولیت محدود با هدف تولید ...
مشاهده کامل