لیست تولیدکنندگان / صنایع چسب و نصب

شرکت استادکاران

♦♦♦ معرفی شرکت استادکاران ♦♦♦ مجموعه فنی و نصب استادکاران فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز نموده  است. این ...
مشاهده کامل

چسب آژن شیمی

♦♦♦ معرفی گروه تولیدی آژن شیمی ♦♦♦ گروه تولیدی آژنگروه تولیدی آژن در سال ۱۳۸۱ با بهره گیری از نیروهای ...
مشاهده کامل