لیست تولیدکنندگان / صنایع چسب و نصب

شرکت بن ملات

♦♦♦ معرفی شرکت بن ملات ♦♦♦ شرکت بن ملاتشرکت فناوری مصالح نوین ایرانیان (وابسته به شرکت بنیاد بتن ایران) با ...
مشاهده کامل

شرکت استادکاران

♦♦♦ معرفی شرکت استادکاران ♦♦♦ مجموعه فنی و نصب استادکاران فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز نموده  است. این مجموعه ...
مشاهده کامل

چسب آژن شیمی

♦♦♦ معرفی گروه تولیدی آژن شیمی ♦♦♦ گروه تولیدی آژنگروه تولیدی آژن در سال ۱۳۸۱ با بهره گیری از نیروهای ...
مشاهده کامل

شرکت کاریزما

♦♦♦ معرفی شرکت کاشی کاریزما ♦♦♦ "کاشی و سرامیک دیوان" گروه کاریزمادر سال ۱۳۸۹ با اهدافی معین، داشتن  سال ها تجربه ...
مشاهده کامل