مشخصات فنی محصولات / صنایع مواد اولیه

۳ سال پیش
سرام پخش

لعاب در صنعت کاشی و سرامیک

تعریف لعاب :   لعاب در صنعت کاشی و سرامیک | لعاب قشرنازک شیشه ای یا شیشه مانند است که (در فرآیند لعابکاری) بر سطوح بعضی اجسام سرامیکی پوشش داده می شود. ماده ی تشکیل ادامه مطلب

۳ سال پیش
سرام پخش

لعاب سرامیک

  لعاب سرامیک | لعاب قشر نازک شیشه‌ای یا شیشه مانندی است که (در فرآیند لعابکاری) بر سطوح بعضی اجسام سرامیکی پوشش داده می‌شود. ماده تشکیل دهنده لعاب را که پودر بسیار نرمی است به ادامه مطلب

۳ سال پیش
سرام پخش

لعاب کاشی چیست؟

لعاب کاشی چیست؟ | برای دانستن همه چیز درباره لعاب کاشی چیست در درجه اول باید بدانیم که در واقع لعاب درخشان و شفاف روی سفال نامیده می شود. به پوشش در علوم باستانی مصریان ادامه مطلب

۳ سال پیش
سرام پخش

مواد تشکیل دهنده لعاب کاشی

مواد تشکیل دهنده لعاب کاشی | زمانی که کاشی و سرامیک تولید می شود، این جسم به خودیِ خود خواصی که شما نیاز دارد را به همراه ندارد و برای به دست آوردن خواصی که ادامه مطلب