پرسش و پاسخ
ما در آپارات

مواد اولیه لعاب (قسمت سوم)

مواد اولیه لعاب

آلومینیم

آلومینا (Al۲O۳)  نمی تواند به تنهایی تشکیل شیشه دهد اما به عنوان یک اکسید واسطه در شبکه شیشه شرکت میکند. به عنوان جزیی از لعاب یا فریت، معمولاً از رس یا فلدسپار به عنوان ماده تامین کننده آلومینا استفاده می شود. در مواقعی که خلوص بسیار زیادی مد نظر باشد از هیدروکسید آلومینیم Al(OH)۳ یا آلومینای کلسینه شده Al۲O۳ نیز می توان استفاده کرد. وجود آلومینیم در لعاب یا فریت به صورت یک ماده شیمیایی خالص و یا جزیی از یک ماده معدنی بر پایداری شیمیایی، استحکام مکانیکی، انبساط حرارتی، گرانروی و کشش سطحی لعاب مذاب، تبلور و رفتار سطح لعاب در دمای پخت تاثیرگذار خواهد بود. در مقایسه با دیگر لعاب ها، در لعاب های بدون سرب بوروسیلیکاتی افزایش مقدار کمی از آلومینیم اثر قابل ملاحظه ای بر انبساط حرارتی لعاب خواهد داشت. برای ایجاد بیش ترین مقاومت در برابر حل شدن در آب، شیشه های سیلیس- سدیم- کلسیمی می باید دارای آلومینیمی برابر با مقدار قلیایی ها باشند، اما اکثر لعاب ها از مقدار بیشتری برخوردارند. تجربه نشان داده است که برای لعاب های کاشی دیوار سفید پخت نسبت مولکولی Al۲O۳:SiO۲ می باید در محدوده ۱:۶ و ۱:۱۰ باشد.

در لعاب هایی که بر رشد فاز بلوری در آن ها کنترل هایی اعمال می شود، نسبت بهینه Al۲O۳:SiO۲ برابر ۱:۵ خواهد بود. در این حالت، گرانروی لعاب افزایش می یابد و به دلیل محدودیت در رشد بلورهای درشت دانه، بافت سطحی ریزدانه و مات تشکیل خواهد شد. افزایش مقدار آلومینیم در یک لعاب باعث افزایش دمای پخت آن نیز می شود. برعکس، افزایش اکسید آلومینیم می تواند امکان تبلور ناخواسته را کاهش دهد. وجود آلومینیم در لعاب های صورتی رنگ بر پایه رنگدانه آلومینا- منگنز و کروم- آلومینا مطلوب می باشد.

مشاهده این مطلب
مواد اولیه لعاب (قسمت دوم)

مقدار مصرفی اکسید آلومینیم با توجه به نوع لعاب تغییر می کند، حضور آلومینیم علاوه بر افزایش مقاومت در برابر آب، باعث افزایش استحکام فریت های سیلیکاتی سرب داری که ۲ درصد وزنی آلومینا به آن افزوده شده نیز میشود و از این طریق باعث افزایش مقاومت فریت در برابر حملات مواد آلی و اسیدی می گردد.

دلیل وجود این فواید را میتوان توسط ساختار ساده شده سیلیکات ها تشریح کرد. یون آلومینیم می تواند دارای عدد همسایگی ۴ یا ۶ باشد و در شیشه سیلیکاتی یون Al۳+ به صورت چهاروجهی های شیشه ساز AlO۴  جایگزین یون Si+ می شود. برای ثابت نگهداشتن خنثایی الکتریک  ی، اتم های باردار با بار مثبت، نظیر یون های سدیم باید وارد ساختار شیشه شوند. تمامی یون های آلومینیم می توانند به وسیله تعداد یکسانی از یون های سدیم که در حفره های مجاور قرار دارند همراهی شوند. جذب یون های سدیم به سمت یون های Al۳+   باعث می شود که نقش سدیم ها در کاهش گرانروی کمرنگ شده و از این طریق گرانروی و پیوستگی شیشه افزایش یابد. این نحوه آرایش در بسیاری از آلومینو- سیلیکات ها دیده شده است.


اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارمقسمت پنجمقسمت

#کاشی #سرامیک #سرام_پخش

گردآوری شده توسط: پایگاه اطلاع رسانی کاشی و سرامیک سرام پخش اینستاگرام ما را دنبال کنید

نظرات ۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *