پرسش و پاسخ
ما در آپارات
مشخصات بسته بندی کاشی احسان میبد
شرح
سایز(سانتی متر) ۵۰*۵۰ ۴۰*۴۰ ۳۰*۶۰ بدنه سفید ۳۰*۶۰ بدنه قرمز ۳۰*۴۵ بدنه سفید ۳۰*۴۵ بدنه قرمز ۳۳*۳۳ ۳۰*۳۰ ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ ۲۰*۶۰
ضخامت(میلی متر) ۹.۵ ۸.۳ ۹.۵ ۸.۵ ۹ ۸.۴ ۹.۲ ۷.۸ ۷ ۸.۵ ۸.۸
تعداد کاشی در هر کارتن ۶عدد ۱۰عدد ۸عدد ۸عدد ۱۱عدد ۱۲عدد ۱۴عدد ۱۶عدد ۱۶عدد ۱۲عدد ۱۲عدد
متراژ  هر کارتن(مترمربع) ۱.۵m² ۱.۶m² ۱.۴۶m² ۱.۴۴m² ۱.۵m² ۱.۶۲m² ۱.۵۲m² ۱.۴۴m² ۱m² ۱.۵m² ۱.۴۴m²
وزن تقریبی هر کارتن(کیلو گرم) ۲۶.۵kg ۲۷.۷kg ۲۴.۲kg ۲۴kg ۲۳kg ۲۳.۵kg ۲۵.۵kg ۲۳.۹kg ۱۶kg ۲۳.۵kg ۲۱.۸kg
متراژ هر پالت(متر مربع) ۹۶m² ۸۹.۶m² ۸۷.۶m² ۸۶.۴m² ۹۰m² ۹۷.۲m² ۹۱.۴۴m² ۹۹.۳۶m² ۹۶m² ۹۶m² ۹۲.۱۶m²
تعداد کارتن هر پالت ۶۴ ۵۶ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۶۹ ۹۶ ۶۴ ۶۴
وزن تقریبی هر پالت(کیلوگرم) ۱۷۰۰kg ۱۵۵۰kg ۱۴۳۰kg ۱۴۵۰kg ۱۴۱۰kg ۱۴۳۰kg ۱۵۵۰kg ۱۶۵۰kg ۱۵۵۰kg ۱۵۰۰kg ۱۴۰۰kg
سایز پالت( سانتیمتر) ۱۰۵*۱۰۵ ۱۱۰*۱۱۰ ۱۱۰*۱۱۰ ۱۰۵*۱۰۵ ۱۱۰*۱۱۰ ۱۰۵*۱۰۵ ۱۰۵*۱۰۵ ۱۰۵*۱۰۵ ۱۰۵*۱۰۵ ۱۰۵*۱۰۵ ۱۱۰*۱۱۰
۰