پرسش و پاسخ
ما در آپارات
مشخصات بسته بندی کاشی خیام
سایز ۱۲۰*۴۰ ۶۰*۶۰ ۹۰*۳۰ ۶۰*۳۰ ۵۰*۵۰ ۳۰*۳۰
ضخامت ۹.۵-۱۰ ۹.۵-۱۰ ۸-۹ ۸-۹ ۹.۵ ۸.۵
وزن تقریبی پالت ۱۹۵۰ ۲۲۸۰ ۱۸۰۰ ۱۷۸۰ ۲۱۰۰ ۱۹۰۰
متراژ هر کارتن ۱.۴۴ ۱.۳۴ ۱.۳۵ ۱.۶۲ ۱.۵ ۱.۰۸
تعداد برگ (کارتن) ۳ ۴ ۵ ۹ ۶ ۱۲
وزن هر کارتن ۲۷ ۲۸.۵ ۲۷ ۲۴.۷ ۲۹ ۱۹.۵
تعداد کارتن در پالت ۷۲ ۸۰ ۶۶ ۷۲ ۷۲ ۹۹
متراژ پالت ۱۰۳.۶۸ ۱۰۷.۲ ۸۹.۱ ۱۱۶.۶۴ ۱۰۸ ۱۰۶.۹۲
۰