پرسش و پاسخ
ما در آپارات
مشخصات بسته بندی شرکت درسا سرام میبد
سایز ضخامت متراژ کارتن متراژ پالت تعداد برگ  تعداد کارتن وزن کارتن وزن پالت
۳۰*۶۰ ۹ ۱.۴۴ ۱۰۳.۶۸ ۸ ۷۲ ۲۳.۶۲ ۱۷۰۰
۲۵*۵۰ ۹.۵ ۱.۲۵ ۱۲۰ ۱۰ ۹۶ ۲۱.۸۷۵ ۲۱۰۰
۶۰*۶۰ ۹.۹ ۱.۴۴ ۱۱۵.۲ ۴ ۸۰ ۳۰ ۲۴۰۰
۰