پرسش و پاسخ
ما در آپارات
مشخصات فنی محصولات کارخانه کاشی زمرد
ردیفویژگی هاحد مجازاستاندارد کارخانهمحل نصب
۱جذب آب%۲۰ ≥ £  ≥ ۱۰۱۲%دیواری
۲مقاومت خش≥ ۱۵ N∕mm≥ ۲۸   N∕mmدیواری
۳مقاومت در برابر شویندگان خانگیMin GBGBدیواری
۴مقاومت در برابر شوک اتوکلاوResistane مقاومResistant  مقاومدیواری
۵کلاس شیمیایی____دیواری
۶طول و عرض±۰∕۵ %± ۰∕۱ %دیواری
۷ضخامت± ۱۰ %± ۳ %دیواری

 

۰