مشخصات بسته بندی شرکت طلاسرام کویر یزد
شرح
سایز(سانتی متر) ۳۰*۳۰
ضخامت(میلی متر) ۸/۴
تعداد کاشی در هر کارتن ۱۳
متراژ   هر کارتن(مترمربع) ۱.۱۸
وزن تقریبی هر کارتن(کیلو گرم) ۱۹.۲
متراژ هر پالت(متر مربع) ۱۱۲.۳۲
تعداد کارتن هر پالت ۹۶
وزن تقریبی هر پالت(کیلوگرم) ۱۸۵۰
سایز پالت( سانتیمتر) ۱۱۰*۱۱۰