پرسش و پاسخ
ما در آپارات
مشخصات بسته بندی شرکت کاشی نارین میبد
شرح
سایز(سانتی متر) ۵۰*۲۵ ۶۰*۲۵ ۶۰*۲۵(rustic) ۶۰*۲۰ ۶۰*۳۰
ضخامت(میلی متر) ۸-۹mm ۸-۹mm ۸-۹mm ۸-۹mm ۸-۹mm
تعداد کاشی در هر کارتن ۱۲عدد ۱۰عدد ۷ عدد ۱۰عدد ۸عدد
متراژ   هر کارتن(مترمربع) ۱.۵m² ۱.۵m² ۱.۰۵m² ۱.۲۰m² ۱.۴۴m²
وزن تقریبی هر کارتن(کیلو گرم) ۲۳/۲۵۰kg ۲۴.۲۰۰kg ۱۹.۲۰۰kg ۱۹.۲۰۰kg ۲۲.۳۰۰kg
متراژ هر پالت(متر مربع) ۹۰m² ۹۰m² ۶۳m² ۹۶m² ۱۰۳.۶۸m²
تعداد کارتن هر پالت ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۸۰ ۷۲
وزن تقریبی هر پالت(کیلوگرم) ۱۴۵۰kg ۱۴۵۰kg ۱۱۷۰kg ۱۵۳۰kg ۱۶۰۰kg
سایز پالت( سانتیمتر) ۱۱۰*۱۱۰*۸۵ ۱۱۰*۱۱۰*۸۵ ۱۱۰*۱۱۰*۸۵ ۱۱۰*۱۱۰*۹۰
۰