مشخصات بسته بندی شرکت کاشی نگین میبد
شرح
سایز(سانتی متر) ۶۰*۶۰ ۹۰*۳۰ ۹۰*۳۰(Rustic) ۶۰*۳۰
ضخامت(میلی متر) ۸-۹mm ۸-۹mm ۸-۹mm ۸-۹mm
تعداد کاشی در هر کارتن ۴عدد ۴عدد ۴عدد ۸عدد
متراژ  هر کارتن(مترمربع) ۱.۴۱m² ۱.۳۴m² ۱.۳۴m² ۱.۴۱m²
وزن تقریبی هر کارتن(کیلو گرم) ۳۳kg ۳۰kg ۳۰kg ۲۷.۷kg
متراژ هر پالت(متر مربع) ۵۶.۴m² ۸۸.۴۴m² ۸۵.۷۶m² ۱۰۱.۵۲m²
تعداد کارتن هر پالت ۴۰ ۶۶ ۶۴ ۷۲
وزن تقریبی هر پالت(کیلوگرم) ۱۳۲۰kg ۲۰۰۰kg ۲۰۰۰kg ۲۰۰۰kg
سایز پالت( سانتیمتر) ۱۱۰*۱۱۰*۹۰ ۱۱۰*۱۱۰*۹۰ ۱۱۰*۱۱۰*۱۱۵ ۱۱۰*۱۱۰*۹۰