پرسش و پاسخ
ما در آپارات
مشخصات بسته بندی کاشی پرسپولیس
شرح
سایز(سانتی متر) ۸۰*۸۰ ۶۰*۱۲۰ ۴۰*۱۲۰ ۶۰*۶۰ ۳۰*۹۰ ۲۵*۶۰ ۳۰*۶۰ ۲۵*۲۵ ۳۰*۳۰ ۱۵*۹۰ ۱۳*۱۰۰ ۱۳*۱۲۰
ضخامت(میلی متر) ۱۳.۵mm ۱۴mm ۱۳mm ۱۲mm ۱۲mm ۸.۶mm ۸.۶mm ۸.۶mm ۸mm ۱۲mm ۱۲mm ۱۳mm
تعداد کاشی در هر کارتن ۲عدد ۲عدد ۳عدد ۴عدد ۵عدد ۱۰عدد ۹عدد ۱۶عدد ۱۲عدد ۸عدد ۹عدد ۷عدد
متراژ   هر کارتن(مترمربع) ۱.۲۸m² ۱.۴۴m² ۱.۴۴m² ۱.۴۴m² ۱.۳۵m² ۱.۵m² ۱.۶۲m² ۱m² ۱.۰۸m² ۱.۰۸m² ۱.۱۷m² ۱.۰۹۲m²
وزن تقریبی هر کارتن(کیلو گرم) ۳۹ ۴۲ ۳۸ ۳۶ ۳۳ ۲۹ ۲۳۵۰۰ ۲۳۵۰۰ ۱۸ ۲۵۵۰۰ ۲۶۳۰۰ ۲۹۵۰۰
متراژ هر پالت(متر مربع) ۴۰.۹۶ ۴۶.۰۸ ۳۴.۵۶ ۵۱.۸۴ ۵۴ ۹۶ ۱۱۶.۶۴ ۱۲۸ ۱۰۳.۶۸ ۷۴.۲ ۵۸.۵ ۶۵.۵۲
تعداد کارتن هر پالت ۳۲ ۳۲ ۲۴ ۳۶ ۴۰ ۶۴ ۷۲ ۱۲۸ ۹۶ ۷۰ ۵۰ ۶۰
وزن تقریبی هر پالت(کیلوگرم) ۱۲۷۰ ۱۳۴۰ ۹۳۰ ۱۳۰۰ ۱۱۳۰ ۱۴۵۰ ۱۶۹۲ ۱۶۹۲ ۱۷۸۰ ۱۸۰۰ ۱۳۳۰ ۱۷۹۰
سایز پالت( سانتیمتر) ۱۱۵*۱۱۵*۱۶۰ ۱۱۰*۱۱۰*۱۳۰ ۱۱۰*۱۱۰*۱۳۵ ۱۱۵*۱۱۵*۱۲۰ ۱۱۰*۱۱۰*۱۲۰ ۱۱۰*۱۰۰*۱۱۵ ۱۱۰*۱۰۰*۱۱۵ ۱۱۰*۱۰۰*۱۱۵ ۱۱۰*۱۱۰*۱۰۰ ۱۱۰*۱۱۰*۱۱۵ ۱۱۵*۱۱۵*۱۱۵ ۱۲۰*۱۲۰*۱۳۵