پرسش و پاسخ
ما در آپارات
مشخصات بسته بندی شرکت گلسرام اردکان
شرح
سایز(سانتی متر)۳۰*۹۰۳۰*۶۰۳۰*۹۰۳۰*۶۰۴۰*۱۰۰۵۰*۵۰۵۰*۵۰۶۰*۶۰
ضخامت(میلی متر)۱۱/۵-۱۲۱۱/۵-۱۲۱۱/۵-۱۲۱۱/۵-۱۲۱۱/۵-۱۲۱۱/۵-۱۲۱۱/۵-۱۲۱۱/۵-۱۲
تعداد کاشی در هر کارتن۴۹۴۷۳۶۶۴
متراژ   هر کارتن(مترمربع)۱.۰۵۱.۶۲۱.۰۷۱.۲۶۱.۱۷۱.۴۴۱.۵۱.۴۴
وزن تقریبی هر کارتن(کیلو گرم)۲۲.۵۲۷.۰۸۲۵۲۷.۰۹۲۵.۹۳۷۵۳۵.۴۲۳۵.۴۲۳۶.۱۲
متراژ هر پالت(متر مربع)۶۷.۲۷۷.۷۶۵۱.۳۶۶۰.۴۸۷۴.۸۸۵۱.۸۴۷۲۵۱.۴۸
تعداد کارتن هر پالت۶۴۴۸۴۸۴۸۶۴۴۸۴۸۳۶
وزن تقریبی هر پالت(کیلوگرم)۱۴۴۰۱۵۵۰۱۲۰۰۱۳۰۰۱۶۶۰۱۷۰۰۱۷۰۰۱۳۰۰
سایز پالت( سانتیمتر)........

شما با مراجعه به قسمت “آموزش و راهکارها” می توانید به مقالات بسیاری در زمینه راهنمای مشخصات فنی ، نصب سرامیک و … دسترسی پیداکنید.

۰