مشخصات بسته بندی کارخانه کاشی گلچین میبد
شرح
سایز(سانتی متر) ۴۰*۴۰ ۶۰*۳۰ ۵۰*۵۰ ۶۰*۶۰ ۹۰*۳۰ ۶۰*۳۰
ضخامت(میلی متر) ۹-۱۰ mm ۹-۱۰ mm ۹-۱۰ mm ۹-۱۰ mm ۹-۱۰ mm ۹-۱۰ mm
تعداد کاشی در هر کارتن ۶ عدد ۵ عدد ۶ عدد ۵ عدد ۶ عدد ۸عدد
متراژ   هر کارتن(مترمربع) ۰.۹۶m² ۰.۹۰m² ۱.۵m² ۱.۸m² ۱.۶۲m² ۱.۲۲m²
وزن تقریبی هر کارتن(کیلو گرم) ۱۷.۲Kg ۱۷Kg ۳۰Kg ۳۶Kg ۳۱.۵Kg ۲۳Kg
متراژ هر پالت(متر مربع) ۹۲.۱۶m² ۹۷.۲m² ۹۶m² ۱۲۹.۶m² ۸۷.۴۸m² ۸۷.۸۴m²
تعداد کارتن هر پالت ۹۶ ۱۰۸ ۷۲ ۷۲ ۵۴ ۷۲
وزن تقریبی هر پالت(کیلوگرم) ۱۶۵۱Kg ۱۸۳۶Kg ۲۱۶۰Kg ۲۵۹۲Kg ۱۷۰۱Kg ۱۶۵۶Kg
سایز پالت( سانتیمتر) ۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰ ۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰ ۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰ ۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰ ۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰ ۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰