مشخصات بسته بندی شرکت کاشی یاقوت میبد
شرح
سایز(سانتی متر)۲۵*۴۰۲۵*۵۰۳۰*۴۵۳۰*۴۵
ضخامت(میلی متر)۸۸۸/۲۸/۲
تعداد کاشی در هر کارتن۱۵۱۲۱۱۱۱
متراژ   هر کارتن(مترمربع)۱.۵۱.۵۱.۴۸۵۱.۴۸۵
وزن تقریبی هر کارتن(کیلو گرم)۲۲.۵۲۳.۱۶۲۲.۸۲۲.۸
متراژ هر پالت(متر مربع)۹۶۱۴۴۱۰۸۱۰۸
تعداد کارتن هر پالت۶۴۹۶۷۲۷۲
وزن تقریبی هر پالت(کیلوگرم)    
سایز پالت( سانتیمتر)۱۰۵*۱۰۵۱۲۴*۱۲۴۱۱۵*۱۱۵۱۱۵*۱۱۵

شما با مراجعه به قسمت “آموزش و راهکارها” می توانید به مقالات بسیاری در زمینه راهنمای مشخصات فنی ، نصب سرامیک و … دسترسی پیداکنید.