مشخصات فنی محصولات
شرکت کاشی یاقوت
شرح
سایز۳۰*۶۰۳۰*۹۰
ضخامت۹۱۰/۵/۲۰۱۱
متراژ کارتن ۱.۴۴۱.۳۵
متراز پالت۱۰۳.۶۸۸۶.۷
وزن کارتن ۲۳.۷۶۲۴.۵
وزن پالت ۱۷۱۰.۷۲۱۵۹۲.۵
تعداد کارتن ۷۲۶۵

شما با مراجعه به قسمت “آموزش و راهکار ها” می توانید به مقالات بسیاری در زمینه راهنمای مشخصات فنی ، نصب سرامیک و … دسترسی پیداکنید.