پرسش و پاسخ
ما در آپارات

آپارتمانی با دیوارهای متحرک در منهتن - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

آپارتمانی با دیوارهای متحرک در منهتن

آپارتمانی با دیوارهای متحرک در منهتن

تیم معماری MKCA آپارتمانی با دیوارهای متحرک در منهتن | یک استودیو ۳۹۰ فوت مربعی را در منهتن طراحی کردکه با استفاده از دیوارهای متحرک مکانیکی، فضاهای مختلف را شکل می‌دهد. آپارتمان ۵:۱، آخرین پروژه ادامه مطلب

آپارتمانی با دیوارهای متحرک در منهتن

آپارتمانی با دیوارهای متحرک در منهتن

تیم معماری MKCA آپارتمانی با دیوارهای متحرک در منهتن | یک استودیو ۳۹۰ فوت مربعی را در منهتن طراحی کردکه با استفاده از دیوارهای متحرک مکانیکی، فضاهای مختلف را شکل می‌دهد. آپارتمان ۵:۱، آخرین پروژه ادامه مطلب