پرسش و پاسخ
ما در آپارات

اثر افزودن فلورین - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

اثر افزودن فلورین

اثر افزودن فلورین

اثر افزودن فلورین، آندالوزیت و ولاستونیت به عنوان جایگزین زیرکن بر خواص کاشی پرسلانی بدون لعاب کاشی های پرسلانی بدون لعاب (کاشی های گرانیتی) در گروه کاشی های با جذب آب کمتر از نیم درصد ادامه مطلب