پرسش و پاسخ
ما در آپارات

احداث کارخانه کاشی در کرمانشاه - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

مجوز کارخانه کاشی چینی‌ها در کرمانشاه لغو شد

مجوز کارخانه کاشی چینی‌ها در کرمانشاه لغو شد

لغو مجوز کارخانه کاشی چینی ها د رکرمانشاه به گزارش سرام پخش به نقل از خبر گزاری مرصاد ، سرمایه‌گذاری چینی‌هادر صنعت رو به ورشکستگی کاشی استان کرمانشاه با حاشیه‌هایی همراه بود. این خبر موجی ادامه مطلب