پرسش و پاسخ
ما در آپارات

از ورشکستگی تا صادرات کالا به ۱۰ کشور آسیایی - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

کارخانه ورشکسته 18 ماه پس از احیا

کارخانه ورشکسته ۱۸ ماه پس از احیا

از ورشکستگی کامل کارخانه کاشی، اخراج کارگران، اعلام مزایده برای فروش دستگاه‌ها! تا برگشتن ورق ورشکستگی با «یا علی» مردانه کارآفرین جوان، احیای کارخانه، بازگشت کارگران و بعد از ۱۸ ماه؛ جشن بزرگ‌ راه‌اندازی دومین ادامه مطلب