پرسش و پاسخ
ما در آپارات

استاندارد روکا سرام - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

کارخانه کاشی و سرامیک روکاسرام

مشخصات فنی

مشخصات فنی محصولات شرکت کاشی روکاسرام پارامتر استاندارد اروپا استاندارد ایران استاندارد کارخانه(porcelain) فیزیکی ۱-۱ جذب آب ISO-10545-3 INSO-9169-3 Eb<0.5% Water Absorption ۱-۲ مقاومت خمشی ISO-10545-4 INSO-9169-4 Min 40N/mm2 Bending Strength ۱-۳ نیروی شکست ISO-10545-4 ادامه مطلب