پرسش و پاسخ
ما در آپارات

استفاده از تالک برای بهبود تولید اسلب سرامیکی - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

استفاده از تالک برای بهبود تولید اسلب سرامیکی

اسـتفاده از تالک بـرای بهبـود تولیـد اسلب سـرامیکی معرفی تالک: تالک سال‌ هاست که به عنوان یک افزودنی گدازآور برای کاشی‌ های اَستون‌ وِر و اَستون ‌وِر پرسلانی شناخته شده و استفاده می‌شود. با ایجاد ادامه مطلب