پرسش و پاسخ
ما در آپارات

انتصاب مدیر امور حقوقی و مسئول راهبری پارک علم و فناوری یزد - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

انتصاب مدیر امور حقوقی و مسئول راهبری پارک علم و فناوری یزد

انتصاب مدیر امور حقوقی و مسئول راهبری پارک علم و فناوری یزد

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، روح الله غفارزاده به عنوان مدیر امور حقوقی و مسئول راهبری مراکز توسعه فناوری پارک علم و فناوری یزد منصوب شد. به ادامه مطلب