پرسش و پاسخ
ما در آپارات

انواع دستگاه سرامیک برها - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

برش کاشی و سرامیک و انواع آن

کاشی و سرامیک به جهت لعاب قرار گرفته در روی آن، بسیار آسیب پذیر بوده و به آسانی ” لب پر ”  می شوند. به همین دلیل باید برای برش کاشی و سرامیک از ابزار خاصی استفاده شود که مانع لب پر شدن آن ها شود که برای این کار از “کاشی بر ” استفاده می شود.سرامیک برها و فرزهای سنگ بری، ابزارهای مناسبی هستند که برای برش و سایش انواع سرامیک قابل استفاده اند.