پرسش و پاسخ
ما در آپارات

اهداف نتایج و پیشرفت ها - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

برنامه ریزی پیشرفته زنجیـره تأمین در صنعت سرامیک

برنامه ریزی پیشرفته زنجیـره تأمین در صنعت سرامیک

در اکثر فرآیندهای تولید سنتی سرامیک، برنامه ریزی محصول نهائی با یک رویکرد ساخت برای انبار کردن  (make-to-stock)  صورت می گیرد که بیش از همه با تعداد بالای حداقل اندازه های بچ از طریق خط ادامه مطلب