پرسش و پاسخ
ما در آپارات

بازشناسی کاربرد اصول هندسی در معماری سنتی - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

بازشناسی کاربرد اصول هندسی در معماری سنتی

بازشناسی کاربرد اصول هندسی در معماری سنتی

استفاده از ترسیمات هندسی در هنر و معماری ایران بازشناسی کاربرد اصول هندسی در معماری سنتی | طرحمایه های هندسی مخصوصاً پس از اسلام، برای معین کردن اندازه های بنا و به دست آوردن تناسبات ادامه مطلب