پرسش و پاسخ
ما در آپارات

برگ زرینی دیگر - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

برگ زرینی دیگر

برگ زرینی دیگر

مهندس علیرضا پور مصداقی سرممیز شرکت moody با حضور در کاشی اطلس در روزهای پنجم و ششم اسفند (چهارشنبه و پنجشنبه) با بررسی دقیق و موشکافانه مدارک ، مستندات و پرونده های واحدهای مختلف ضمن ادامه مطلب