پرسش و پاسخ
ما در آپارات

بیوسرامیک های خنثی - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

انواع مختلف سرامیک های مورد استفاده در کاربردهای پزشکی

انواع مختلف سرامیک های مورد استفاده در کاربردهای پزشکی

مواد سرامیکی هزاران سال است که به عنوان بخشی از زندگی ما محسوب می شود. سرامیک های سنتی شامل پرسلان ها، مواد دیرگداز، سیمان ها و شیشه ها می باشند اخیراً سرامیک های پیشرفته نیز ادامه مطلب