پرسش و پاسخ
ما در آپارات

Do It Yourself - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

مجله اینترنتی سرام پخش

درباره DIY

درباره DIY | اصطلاحDIY  مخفف “Do It Yourself” است. این اصطلاح در ابتدا برای ارجاع به وظایف تعمیراتی و بازسازی در خانه مورد استفاده قرار می گرفت به طوری که شخص بدون آنکه یک فرد ادامه مطلب