پرسش و پاسخ
ما در آپارات

iranmara - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

صادرات کاشی به گرجستان رو به افزایش است

صادرات کاشی به گرجستان رو به افزایش است

صادرات کاشی به گرجستان رو به افزایش است | امروزه بخشی از تولیدات کاشی ایران به کشور گرجستان صادر می شود. به علت مهاجرت بازرگانان ایرانی به گرجستان و همچنین افزایش بازسازی و نوسازی بافت ادامه مطلب