پرسش و پاسخ
ما در آپارات

MgO-Al2O3-SiO2 - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

لعاب های شیشه سرامیکی برای کاهش و بهبود مقاومت به سایش در کاشی کف

لعاب های شیشه سرامیکی برای کاهش و بهبود مقاومت به سایش در کاشی کف

ماندگاری و طول عمر ، شامل مقاومت در برابر خراش و سایش، یکی از پارامترهای اصلی لعاب های مورد مصرف در تولید کاشی های کف است. کریستالیزاسیون لعاب یکی از راه حل های بهبود پارامترهای ادامه مطلب