پرسش و پاسخ
ما در آپارات

thinset - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

آیا میتوان از سرامیک یا کاشی دوباره استفاده کرد؟

آیا میتوان از سرامیک یا کاشی دوباره استفاده کرد؟

باید گفت که استفاده مجدد از کاشی و سرامیک کار بیهوده ای است. آیا میتوان از سرامیک یا کاشی دوباره استفاده کرد؟ | در یک کتاب بسیار ارزشمند Unbuilding آمده است که صرفه جویی در معماری ادامه مطلب