امور مشتریان: 035-38274760

فرم درخواست مشاوره طراحی

آقا/خانم
تلفن تماس

نیاز به :

تکمیل اطلاعات مورد نیاز ذیل می تواند به کارشناس ما برای ارائه بهترین پیشنهادات به شما، کمک کند.

رنگ مورد علاقه شما
رنگ غالب محیط مورد نظر

تکمیل اطلاعات مورد نیاز ذیل می تواند به کارشناس ما برای ارائه بهترین پیشنهادات به شما، کمک کند.

متراژ واحد ساختمانی شما

برای محاسبه بهتر و سریع تر متراژ کف و دیوار منزل یا محیط کارتان می توانید از سامانه هوشمند محاسبه آنلاین متراژ سرام پخش استفاده کنید.

رنگ محصولات کاشی و سرامیک شما
رنگ محصولات چوبی و کابینت شما
رنگ دیوارها و پوشش های دیواری شما
نورگیری ساختمان شما در بهترین ساعات روز