پرسش و پاسخ
ما در آپارات

تعیین مقاومت در برابر ضربه با اندازه گیری ضریب ارتجاعی(قسمت اول)

تعیین مقاومت در برابر ضربه با اندازه گیری ضریب ارتجاعی

تعیین مقاومت در برابر ضربه با اندازه گیری ضریب ارتجاعی(قسمت اول)

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقاومت کاشی های سرامیکی در برابر ضربه با اندازه گیری ضریب ارتجاعی می باشد.

تعاریف و اصطلاحات

ضریب ارتجاع طی دو ضربۀ متوالی: عبارتست از سرعت نسبی برگشت تقسیم بر سرعت نسبی نزدیک شدن

اساس آزمون

ضریب ارتجاع به وسیلۀ رهاشدن یک گلوله فولادی از بلندی ثابتی از سطح نمونه برروی نمونه تحت آزمون و اندازه گیری بلندی برگشت گلوله تعیین می شود.

تجهیزات مورد نیاز

  • دستگاه رها سازی گلوله

این دستگاه متشکل از اجزای زیر است:

الف) یک تکیه گاه فولادی سنگین که روی پیچ های تراز کننده قرار گرفته است.

ب) یک میله عمودی فولادی که به آن یک آهنربای الکتریکی متصل شده است، که بوسیله یک لولۀ راهنما و پایه نگه داشته می شود.

پ) گلوله فولاد کروم با قطر ۰۵/۰ ± ۱۹ میلی متر که به دستگاه آزمون از طریق آهنربای الکتریکی در یک موقعیت خاص به صورتی محکم ثابت می شود که وقتی رها می شود به سوی مرکز سطح کاشی که بطور افقی قرار گرفته اصابت می کند.

شماتیک دستگاه در شکل یک نشان داده شده است اما سامانه های مناسب دیگری که مشابه این دستگاه باشند امکان کاربرد دارد.

  • دستگاه زمان سنج الکترونیکی

که به وسیلۀ یک صدا بر ( میکروفن ) فاصلۀ زمانی بین ضربه های اول و دوم ناشی از رهاشدن گلوله روی نمونه آزمون را اندازه گیری می کند

نمونه ها

تعداد نمونه های مورد نیاز

حداقل ۵ نمونه با ابعاد ٧۵× ۷۵ میلی متر که از ۵ کاشی بریده می شود. کاشی های با اندازه های کمتر از  ۷۵×۷۵ میلی متر نیز ممکن است به کار برده شود.

واحدهای آزمون

واحدهای آزمون شامل نمونه های آزمون می باشد که بر روی پایه بتونی مستحکمی بوسیلۀ چسب رزینی اپوکسی صلب ثابت شده است.

بلوک های بتونی

بلوک های بتونی باید در قالب هایی با اندازه تقریبی ۷۵×۷۵×۵۰ میلی متر آماده گردند و یا به جای آن از قطعه های بتونی بزرگ بریده شود. روش زیر آماده سازی بلوک های بتونی متراکم که از ماسه /شن ساخته شده اند را تشریح می کند . اما از سنگدانه های دیگر نیز می توان استفاده کرد ولی ممکن است از نظر جذب آب سطحی، مناسب نباشند. بلوک ها یا قطعه های بتونی باید با افزودن یک قسمت وزنی از سیمان پرتلند با ۵/۴ تا ۵/۵ قسمت از سنگدانه ساخته شود . سنگدانه باید شامل ماسه و شن با دانه بندی صفر تا ۸ میلی متر بوده بطوریکه منحنی پیوسته ای بین محدوده های الف و ب در شکل ۲ ایجاد شود . مجموع اندازه ذرات زیر ۱۲۵/۰ میلی متر در یک مخلوط بتونی شامل سیمان پرتلند باید حدود ۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد.

نسبت وزنی آب به سیمان با ید ۵/۰ باشد. مخلوط به وسیلۀ همزن مکانیکی بطور کامل به هم زده می شود و داخل قالب هایی در اندازه های مورد نیاز ریخته و سطح آن هموار می شود و به مدت ۹۰ ثانیه روی میز لرزش ۵٠ هرتز متراکم می شود. قطعه های بتونی قبل از خروج از قالب به مدت ۴٨ ساعت در دمای ۲±۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵±۵۰ درصد قرار گرفته تا به شرایط مطلوب دست یابند. هنگام خروج قالب دقت شود تا نمونه بدون تنش از قالب خارج شود. در طی مراحل بعدی قطعه ها باید بطور عمود و با فاصله نسبت به یکدیگر قرار داده شوند و به مدت ۶ روز در آب با دمای ۲±۲۰ درجه سلس یوس و سپس در هوای با دمای ۲±۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵±۵۰ درصد برای مدت ٢١ روز قرار گیرند.

منحنی درجه بندی برای ماسه با حداکثر ذرات ۸ میلی متر

چنانچه سه نمونه تهیه شده مطابق با روش ارائه شده در پیوست الف و شکل الف-۱ مورد آزمون قرار گیرند سطح بتن پس از چهار ساعت باید دارای جذب آب سطحی بین ۵/۰ تا ۵/۱ سانتی متر مکعب باشد. در ضمن بلوک های بریده شده از قطعه های بتونی توسط روش تر نیاز  به یک دوره خشک شدن حداقل ٢۴ ساعته در دمای ۲±۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵±۵۰ درصد قبل از به کارگیری در مراحل آزمون را دارند.


[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”اول” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af-2/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”دوم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af-3/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”سوم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]


[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag” link_target=”_blank” icon_placement=”Left” button_text=”گردآوری شده توسط: پایگاه اطلاع رسانی کاشی و سرامیک سرام پخش” font_family=”Shabnam” button_size=”XS” button_color=”Light” button_style=”Border” button_hover=”HoverB-Dark” rounded_corners=”3″]

[flm_button link_address=”https://instagram.com/cerampakhsh” link_target=”_blank” icon_placement=”Left” button_text=”اینستاگرام ما را دنبال کنید” font_family=”Shabnam” font_size=”15px” button_size=”XS” button_color=”White” text_color=”Purple” button_hover=”HoverF-Purple” rounded_corners=”3″ custom_border_color=”9f5de2″ animate_icon=”Grow” icon=”fa-instagram”]

نظرات ۰

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments