پرسش و پاسخ
ما در آپارات

جایگاه صنعت کاشی و سرامیک در ایتالیا قسمت اول

جایگاه صنعت کاشی و سرامیک در ایتالیا

جایگاه صنعت کاشی و سرامیک در ایتالیا قسمت اول

نوشته دیوید استاک

دوره جدید تاریخچه تولید کاشی سرامیکی تا حد زیادی بیانگر تولید انبوه در کشور چین و قابلیت های تقویت شده تولید در کشورهای جنوب شرق آسیا و خاورمیانه می باشد. با وجود این، شهرت و بهبود این محصول در نهایت بر پیشرفت فنی و وجه تمایز در تولید استوار است که تنها از طریق تعهدی پایدار به تولید کاشــی با کیفیت محقق می شود. از این جهت، کانون های تولید این محصول در جنوب اروپا یعنی ایتالیا و اسپانیا همچنان مورد توجه و شایسته تحسین هستند.

بین صنایع کاشی ایتالیا و اسپانیا تشابهاتی وجود دارد مانند شکل گیری گروه های صنعتی بیش از حد فشرده و بسیار منسجم که ظرفیتی بی بدیل در جلوه هنری و نوآوری فنی را به رخ می کشد. هر دو کشور تلاش می کنند از رکود اقتصادی و اجتماعی ناشــی از تأثیر بحران های مالی اروپا و جهان خالص شوند. صنایع ممتاز کاشی آنها در اثر کاهش مصرف داخلی زیان دیده که خود پیامد نرخ بیکاری دو رقمی و کاهش ساخت و سازهاست.

 رویکرد تحسین بر انگیز هر یک از این دو کشور در زمینه صنعت کاشی، این صنعت را به چنان درجه ای رفیع از شایستگی رسانده که موجب ارتقاء منزلت جهانی آن ها شده است. تمرکز مقاله پیش روی شما بر بخش های کاشی و ماشین آلات تولید کاشی ایتالیاست.

مرکز تولید کاشی ایتالیا در منطقه پر رونق امیلیا–رومانا که در زمینه صنایع کفش، مواد غذایی و اتومبیل نیز اهمیت دارد متمرکز شده است و صدها شــرکت بازرگانی به تولید کاشی سرامیک و بخش های متعدد پشــتیبانی که لعاب و رنگ لعابی و تجهیزات تولید کاشی را تأمین می کنند، مشغول هستند.

نقطه آغازین

از اواخر دهه ۱۹۵۰ به بعد، فراوانی خاک های رس سفید و قرمز و سهولت دسترسی به ذخایر عظیم متان در حوضچه رودخانه پو، منطقه فقر زده ساســولو را به کانون تولید کاشی سرامیک تبدیل کرد. پیش تر در قرن سیزدهم میلادی، ظروف سفالی و سرامیک در این شهر تولید می شد و این سنت غنی پس از شکست طولانی کشور در مقابل نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم دوباره مورد توجه قرار گرفت.

در سال ۱۹۵۵ در منطقه ساسولو چهارده تولیدکننده کاشی وجود داشت که تا سال ۱۹۶۲ این رقم به بیش از صد عدد رسید. معجزه رونق اقتصادی پساجنگ، موقعیتی عالی به شکل انبوه سازی تبدیلی در اختیار کسب و کارهای نوپا قرار داد و پروژه های زیربنایی به چهره ویرانِ شهر، جانی دوباره بخشید. میلیون ها مهاجر جنوبی دسته دسته به شهرهای شمالی کوچ کردند و تولیدات ناخالص محلی در طی یک دوره حیاتی دوازده ســاله دوبرابر شد. علاوه بر تقاضای روبه افزایش این بازار، هزینه پایین راه اندازی مشــاغل تولید کاشی سرامیک محرک پیدایش شرکت های بیشتری شد.

تولید کنندگان مجاور یکدیگر، می بایســت برای تأمین دسترسی به بازارهای داخلی مشــتمل بر فروشنده و خریدار به شدت رقابت می کردند. اولویت مشــتریها با محصولات جذاب و ارزانی بود که بــه خانه ها و دفاتر کار و فضاهای عمومی سراســر کشــور کمی رنگ و روح ببخشــد. این رشد چشمگیر همچنین بیانگر اهمیت دیرین محصولات کاشی سرامیک و سنگ طبیعی در معماری ایتالیا بود درحالیکه الوار و فرش اغلب با محیط مکان های مدیترانه ای ناهماهنگ تلقی می شد. این شرکت ها مدام تلاش می کردند که در دانش فنی، طراحی و توزیع محصول برگ برنده داشته باشند و رقبای اقتصادی که توان همگام شدن با هم قطاران را در بازار پر ازدحام نداشتند، کوچکترین پیشرفت رقبای خود را رصد و آن را اتخاذ می کردند. تولیدکنندگان کاشی که به دنبال جایگاهی پیشتاز بودند لازم بود به صورت مرتب به بازبینی و بازسازی کار خود متعهد باشند. این امر موجب شد تا پروسه های متداول و خطوط تولید جای خود را به تجهیزات اساسی و روشهای تولید بنیادی دهد.

شــرکت های ایتالیایی در دهه ۱۹۶۰ یعنی زمانــی که توانایی خرید پیشــرفته ترین فن آوری را از خارج از کشــور داشتند، کوره های تونلی از ایالات متحده و اروپا به ایتالیا وارد کردند. قیمت این کوره ها در دهه قبل از آن بسیار گران بود. بعد از مدتی کوتاه یعنی زمانی که تکنسین های با استعداد، کارخانه های کاشی سازی محلی را به قصد ایجاد کسب و کاری نوپا ترک می کردند که عمدتاً اختصاص به طراحی و ساخت ماشین آلات و رســیدگی به تجهیزات مثل کوره ها و ماشین پِرس و ابزار لعاب کاری داشــت، روند انتقال تخصص مهندسی و فنی به این صنعت، در خلاف جهت معمول به جریان افتاد. حیطه قدرتمند اصالت و دقت کار آنها نشان از شهامت تولید انبوهی از تجهیزاتی داشت که منجربه تحول در تولید کاشی سرامیکی از اولین تا آخرین مرحله تولید شد.

تا اواسط دهه ۱۹۸۰ تعداد شرکت هایی که ماشین آلات و فناوری مرتبط را در اختیار تولید کنندگان کاشــی منطقه ساسولو قرار می دادند، از مرز ۱۲۰عدد فراتر رفت. شرکت های مذکور در محیطی پر ازدحام مشغول به کار بودند که جلب مشتریان بالقوه و بالفعل فضای آن را به شدت رقابتی کــرده بود. در چنین جایی موفقیت مبنی بر کارآیی (کارآمدی) بود بدان معنا که شرکت ها بتوانند کیفیت کالای خود را بهبود دهند و هزینه های تولید را پایین بیاورند. عدم توانایی در این امر موجب تضعیف بخش های کاشی سرامیک و ماشین آلات می شد زیرا قدرت و دوراندیشی در بحث ارتقاء کیفیت و کنترل هزینه های تولید رابطه ای مستقیم با شکوفایی و مهارت در بخش ماشین آلات و کاشی داشت.

روش پخــت تک مرحله ای که در ایتالیا به monocottura معروف اســت و در اواخر دهه ۱۹۷۰ رشــد تولید چنین کاشی هایی را به همراه داشــت، تجلی همبستگی کاهش هزینه های سوخت و کارگر و در عین حال اوج گرفتن استانداردهای کالا بود. به کارگیری وسیع روش های پخت تک مرحله ای پیش از آشکارســازی کوره های غلتکی تک لایه ای و فنآوری های ماشینی رخ داد و با پیدایش کوره ها و روش های فنی جدید، تولید سالانه بین سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ دو برابر شد. چنین جهش های عظیم در حجم و ارزش تولید، بیش از هر چیز نشان از سرمایه انسانی دارد که از بدو پیدایش این صنعت به آن تزریق شد. اما وقتی بدون قدرشناسی شایسته از کارکنان زبردســت و کارآزموده که پشت درهای بسته وظیفه طراحی و تولید را به عهــده دارند، صرفاً محصولات و تجهیزاتی که به کارخانه های ایتالیا عینیت می بخشند توجه کنیم، استعداد و معلومات و کم ارزش جلوه می کند.


[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82%d8%b3/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”اول” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82-2/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”دوم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82-3/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”سوم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82-4/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”چهارم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]


منبع: مجله الماس

گردآوری شده توسط مجله اینترنتی سرام پخش

[flm_button link_address=”https://instagram.com/cerampakhsh” link_target=”_blank” icon_placement=”Left” button_text=”اینستاگرام ما را دنبال کنید” font_family=”Shabnam” font_size=”15px” button_size=”XS” button_color=”White” text_color=”Purple” button_hover=”HoverF-Purple” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ custom_border_color=”9f5de2″ animate_icon=”Grow” icon=”fa-instagram”]

نظرات ۰

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments