پرسش و پاسخ
ما در آپارات

لعاب های شیشه سرامیکی برای کاهش و بهبود مقاومت به سایش در کاشی کف

لعاب های شیشه سرامیکی برای کاهش و بهبود مقاومت به سایش در کاشی کف

لعاب های شیشه سرامیکی برای کاهش و بهبود مقاومت به سایش در کاشی کف

ماندگاری و طول عمر ، شامل مقاومت در برابر خراش و سایش، یکی از پارامترهای اصلی لعاب های مورد مصرف در تولید کاشی های کف است.

کریستالیزاسیون لعاب یکی از راه حل های بهبود پارامترهای مکانیکی است، بدون اینکه به تغییرات بیشتر در طول فرایند پخت نیاز باشد . کارآمدترین و اقتصادی ترین راه حل برای به دست آوردن پوشش های با کیفیت بالا و مقاومت مکانیکی بالا در کاشی های کف، کنترل کریستالیزه شدن لعاب ها می باشد. بدست آوردن یک لعاب شیشه سرامیکی در مدت زمان کوتاه در تکنولوژی پخت سریع، یک مشکل عمده در فرآیند تولید لعاب های شیشه  سرامیکی است. این بدان معنی است که فرایندهای جوانه زنی کریستال و رشد با پخت سریع در تضاد است، چرا که در رشد کریستال باید زمان کافی وجود داشته باشد. اما در پخت سریع تغییر ساختار فریت ها در طی مدت بسیار کوتاه پخت کاشی سرامیکی حاصل میشود. ترکیب لعاب شیشه سرامیکی شامل یک یا چندین فاز کریستالی از سختی بالا تا میکروسختی می باشد. با این حال، خواص برخی لعاب هایی که در فرایند کریستالیزه شدن تولید می شوند، بسته به کاهش کیفی فاز کریستالی و فاز شیشه ای تغییر می کنند. که هم خواص لعاب بهینه میشود و هم لعاب مورد نیاز بدست می آید.

در پژوهشی فریت ها و لعاب های شیشه سرامیکی برای کاشی های کف بر اساس ترکیباتی که در محدوده اولیه کریستالیزاسیون کوردیریت در سیستم سه تایی   MgO-Al۲O۳-SiO۲قرار دارند، بررسی شده است.

نتایج به دست آمده شامل بررسی توانایی های کریستالیزاسیون فریت، پایداری کریستالیزه شدن فاز در شرایط تک پخت سریع )زمان کمتر از ۶۰ دقیقه(  بسته به ترکیب شیمیایی آن و تأثیر جوانه زا است.

تاثیر عوامل جوانه زا یعنی V۲O۵ ، ZrO۲، TiO۲ در ترکیب فاز لعاب کریستالی به دست آمده، پارامترهای مکانیکی و ریزساختار مورد بررسی قرار گرفته است، که باعث افزایش مقاومت مکانیکی لعاب های کریستالی شد.

حضور ۴% جوانه زا، بر مقادیر و شکل فازهای بلوری و فاز شیشه ای باقی مانده و همچنین تغییر پیک ایزوترمی کریستالیزاسیون در منحنی DTA تاثیر میگذارد.

حضور فازهای کریستالی کوردیریت، یدستاتیت و اسپینل در لعاب شیشه سرامیکی مورد آزمایش، تاثیرات مهمی در افزایش میکروسختی و مقاومت سایشی نسبت به لعاب های غیر کریستالی دارد. لعاب های تهیه شده با میکروسختی بالا در محدوده ۶ تا ۸GPa  مشخص می شود و همچنین افزایش مقاومت در برابر سایش توسط کاهش وزن کمتر از ۱۰۰  mg/55 cm۲  مشخص می شود.

افزایش مقادیر قابل توجه این پارامترها در این لعاب ها مقایسه با لعاب های غیر بلوری که مقادیر میکروسختی بین ۵ تا ۶  GPa  و مقاومت در برابر سایش بین ۱۲۰-۲۰۰ میلی گرم است، ثابت شده است.

لعاب های شیشه سرامیکی برای کاهش و بهبود مقاومت به سایش در کاشی کف


گردآوری شده توسط: پایگاه اطلاع رسانی کاشی و سرامیک سرام پخش

 

نظرات ۰

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments