ماشین آلات و تجهیزات (صنایع اکسسوری)

۲ سال پیش
سرام پخش

دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﻮ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

فواید  دستبد سرامیکی نانو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻨﺒﻨﺪ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎدل و ﻗﺪرت ﺑـﺪن را دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﻮ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ |ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺧـﺴﺘﮕﻲ، ﺗـﻨﺶ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﻳﺮی، ادامه مطلب

۲ سال پیش
سرام پخش

همه چی در مورد اکسسوری حمام

همه چی در مورد اکسسوری حمام | افراد زیادی نیستند که با اکسسوری حمام و اکسسوری سرویس بهداشتی آشنا باشند و معمولاً دلیل استفاده از آن را در سرویس‌های بهداشتی نمی‌دانند. حالا جالب است بدانید که ادامه مطلب

۲ سال پیش
سرام پخش

جزیره آشپزخانه: لوله کشی سینک ظرفشویی

انتخاب میان دریچه جزیره یا فلکه ورودی هوا جزیره آشپزخانه: لوله کشی سینک ظرفشویی | برای پیشگیری از ورود گازهای فاضلاب به لوله و بو گرفتن آشپزخانه به دریچه زیر زمین یا فلکه ورودی هوا نیاز ادامه مطلب

۲ سال پیش
سرام پخش

هر آنچه درباره خرید، نصب و نگهداری سرامیک باید بدانید

سرامیک چیست به طور کلی به هر ماده جامد که بخش عمده آن مواد غیر فلزی و غیر آلی باشد سرامیک گفته میشود. سرامیک از ترکیب خاک رس با ماسه و فلاسپار در دمای زیاد ادامه مطلب

۲ سال پیش
سرام پخش

راهنمای خرید تراز لیزری

راهنمای خرید تراز لیزری | امروزه برای کنترل دقیق هم راستایی و همچنین هم تراز بودن در هنگام کار از ترازهای لیزری استفاده می شود. این دستگاه‌ها از پرتو لیزر برای هدایت و راهنمایی کاربر ادامه مطلب