مواد اولیه (صنایع چینی بهداشتی)

۲ سال پیش
سرام پخش

مفهوم جدیـد گرم کردن دوغاب بـرای صنعت چینی بهـداشتی

مارکِلوتزو سرامیکز (Marcheluzzo Ceramics) که یک شرکت باسابقه مستقر در ویچِنزا و متخصص در خودکارسازیِ صنعتی و عملیات حرارتی برای خشک کردن و کنترل محیط زیست در صنایع چینی بهداشتی سرامیکی، عایق، دیرگدازها و آجر ادامه مطلب