پرسش و پاسخ
ما در آپارات

آزمون ها بر روی اسلب های بزرگ - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

استفاده از تالک برای بهبود تولید اسلب سرامیکی

اسـتفاده از تالک بـرای بهبـود تولیـد اسلب سـرامیکی معرفی تالک: تالک سال‌ هاست که به عنوان یک افزودنی گدازآور برای کاشی‌ های اَستون‌ وِر و اَستون ‌وِر پرسلانی شناخته شده و استفاده می‌شود. با ایجاد ادامه مطلب

فناوری میکرو گرانوالسیون برای تولیـد اسلب های سـایز بزرگ

فناوری میکرو گرانوالسیون برای تولیـد اسلب های سـایز بزرگ

Migratech 4.0 آخرین ارائه از LB در حوزه میکرو گرانوالسیون است. با ضوابط Industry 4.0  کاملا سازگار است و شامل طیفی از چهار راه حل فناورانه ای است که می توانند برای ایجاد یک پیکربندی ادامه مطلب