پرسش و پاسخ
ما در آپارات

اسپیندل ها - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

راه حل های فنی پیشرفته در گونیا کردن کاشی سایز بزرگ

راه حل های فنی پیشرفته در گونیا کردن کاشی سایز بزرگ

نیازهای شرکت های سرامیکی در سراسر جهان همگام با انتخاب فزاینده فناوری برای تولید اسلب های سرامیکی بزرگ در سایزهای تا ۱۸۰۰×۳۶۰۰ mm به سرعت در حال تغییر است. این موج جدید نوآوری فناورانه ای، ادامه مطلب