پرسش و پاسخ
ما در آپارات

اشتغالزایی چینی - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

سرمایه گذار چینی در کرمانشاه

سرمایه گذاری چینی ها تهدیدی برای صنعت کرمانشاه نیست

سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون یورو چین در شرکت ساخت کاشی و سرامیک کرمانشاه بحث سرمایه گذاری چینی ها درکرمانشاه درخصوص احداث کارخانه مجهز کاشی و سرامیک با نظرات و انعکاس مختلفی روبرو گردید. عده ای ادامه مطلب