پرسش و پاسخ
ما در آپارات

اکونیوز - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

روند صادرات کاشی نگران کننده است

روند صادرات کاشی نگران کننده است

اکونیوز: روند صادرات کاشی نگران کننده است  | رییس انجمن تولید کنندگان کاشی گفت: در شرایطی که کشورمان با تولید سالیانه ۳۸۰میلیون متر مربع کاشی سرامیک(سه درصد کاشی جهان) از نظر کمی در رده چهارم ادامه مطلب