پرسش و پاسخ
ما در آپارات

بررسی چالش های اقتصادی بین ایران و ارمنستان | مجله سرام پخش

مراودات ایران و ارمنستان

بررسی چالش های اقتصادی بین ایران و ارمنستان

به گفته دنیای اقتصاد: بررسی چالش های اقتصادی بین ایران و ارمنستان، چندی پیش رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنسان در پیامی اذعان داشت که دولت ارمنستان برای توقف سنگ‌اندازی‌های متعدد آذربایجان در مسیر اقتصادی ادامه مطلب