پرسش و پاسخ
ما در آپارات

مقدمه | مجله سرام پخش

مفهوم جدیـد گرم کردن دوغاب بـرای صنعت چینی بهـداشتی

مفهوم جدیـد گرم کردن دوغاب بـرای صنعت چینی بهـداشتی

مارکِلوتزو سرامیکز (Marcheluzzo Ceramics) که یک شرکت باسابقه مستقر در ویچِنزا و متخصص در خودکارسازیِ صنعتی و عملیات حرارتی برای خشک کردن و کنترل محیط زیست در صنایع چینی بهداشتی سرامیکی، عایق، دیرگدازها و آجر ادامه مطلب